Трикове в рекламата

Рекламата е по телевизията, по радиото, във вестниците, в новинарските емисии, във филмите, на улицата, край магистралата и навсякъде около нас. Рекламата е все по-голяма част от света, в който живеем. Рекламата е толкова по-успешна, колкото по-силно влияние оказва върху целевата група, към която е насочена. Във века на глобализацията, във времето, когато всичко можем да имаме и всичко е на една ръка разстояние, на един клик с мишката, сякаш единственото условие за нас, като рекламодатели е нашите клиенти просто да са платежоспособни! Затова трябва постоянно да сме актуални ! И не само с изкушаващите думи: „Промоция на деня”, „Две [...]

Що е то реклама?

Целта на рекламата е да насочи съзнанието в определена посока – покупка, марково наименование, стоково предимство, конкретна полза за потребителя и т.н. Съществуват много дефиниции за същността . Едно от най-разпространените е на Американската асоциация по маркетинг: “Рекламата е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги, заплащана от точно установен източник.” Oпределението на Филип Котлър звучи по-обобщено: “Рекламата представлява нелична форма на комуникация, осъществявана посредством платени средства за разпространение на информация, с ясно указан източник на финансиране.” За да изпълнява правилно своята роля, тя трябва да работи по няколко направления. Класификациите на видовете и подвидовете [...]

Плакатът – един от най-ефективните начини за реклама!

Плакатът е една от най-разпространените форми на реклама. Високата ефективност се дължи на мащабното му присъствие на места, характеризирани с голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до извънредно голям брой хора от обществото и обхваща масовия потребител. Съотношението разходи/резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя. Разлепването на плакати се стреми да достигне до определени целеви групи на предварително зададени от клиента места, улици и сгради. Този вид рекламиране предполага разпространение на по-малък брой плакати. Така рекламодателят постига ефективно популяризиране на услугата или продукта си срещу изключително малък размер на вложените средства. Масовото лепене обхваща [...]

Пътят на рекламата – кратка история

Съвременният човек трудно може да си представи свят без реклами. Първата реклама в света е била разпространявана от уста на уста. Това е основната и все още най-силна форма на рекламиране, откакто хората са започнали да се снабдяват един друг със стоки и услуги. Мнозина смятат, че рекламата е възникнала в писмена форма с появата на вестниците през 17 век. Всъщност не е така. Французинът Теофаст Ренадо (официалният физик на Луи XIII) е създал много ранна версия на дъска за обяви на супермаркет – „bureau des addresses et des rencontres”. Парижаните, които са търсили и предлагали работа, или са искали [...]