Разлепването на плакати е една от най- разпространените форми на реклама. Високата му ефективност се дължи на мащабното му присъствие на места, характеризирани с голяма гъстота на поток от хора. Достига до извънредно голям брой хора от обществото и обхваща масовия потребител. Стратегическото разлепване на плакати цели да достигне до определени целеви групи на зададени от клиента места, улици и сгради. Масовото разлепване обхваща значителен брой локации в различни части на градовете.
Лепи се на места, характеризирани с голям поток от хора. По този начин се обхваща масовият потребител.

Опитът ни показва, че този вид реклама е високо ефективен. Добре извършената реклама с плакати е високо ефективна, но процесът на лепене обикновено е трудно проследим, затова изпращаме на своите клиенти ежедневен график за лепене и предлагаме значителен брой снимки, който показват къде и как са залепени плакатите.

Споделете: