Плакатът е една от най-разпространените форми на реклама.

Високата ефективност се дължи на мащабното му присъствие на места, характеризирани с голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до извънредно голям брой хора от обществото и обхваща масовия потребител. Съотношението разходи/резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя.

Разлепването на плакати се стреми да достигне до определени целеви групи на предварително зададени от клиента места, улици и сгради. Този вид рекламиране предполага разпространение на по-малък брой плакати. Така рекламодателят постига ефективно популяризиране на услугата или продукта си срещу изключително малък размер на вложените средства.

Масовото лепене обхваща значителен брой локации в различни части на градовете.
Лепи се на места, характеризирани с голям поток от хора. По този начин се обхваща масовият потребител.
В света на съвременните комуникации плакатът е провокация, призван е да „грабне“ минувача, да го впечатли моментално. Чрез него авторите внушават образно и с минимален текст основната идея на експозицията или изложбата в музея, която непременно да бъде посетена, на качествата на даден продукт, на необходимостта от нещо или някой….
Плакатът може да образова, да възпитава, може да ни обогатява емоционално. Затова с тази дейност се занимават специалистите на „Мега експрес”.

Създаването на визията на всеки плакат е свързано както с продукта и желанията на клиента така и с нравите и времето, в което те биват сътворявани. Чрез тях може да разберем и проследим стремежите и желанията на хората, а и просперитета на дадена компания.

Преди
razlepvane-na-plakati
Сега
razlepvane-na-plakati-sofia
Преди
plakati-sofia
Сега
razlepvane-na-predizborni-plakati
Политическа реклама обслужва политически концепции, партии и личности; решава най-често следните цели: популяризиране и приобщаване към политически идеи, програми и платформи сред обществеността; разширяване и утвърждаване влиянието на партии, организации и движения, налагане на техните лидери и изграждане на положителен имидж, печелене на гласове при избори и референдуми и др. Моментите на най-силно активизиране на политическата реклама са по време на предизборните кампании.

renaciaСтопанска реклама това е най-често срещаната реклама. Обхваща най-различни форми за нелично представяне на стоки, услуги, марки, производители, търговци и дори отделни лица със стопанска цел.
Търговската реклама има изключително широко приложение. Нейната цел е да уведомява търговията на едро или на дребно, различните търговки посредници, брокери, пласьори и др. за отделни стоки и услуги, нови търговски марки.

plakati-lepene-sofiaСоциална реклама относително нов вид реклама. Развитието й е свързано с усилията на държавата да популяризира и налага обществено значими идеи сред широката общественост. Съдейства за осъществяване на най-различни общополезни дела: здравна профилактика, кръводаряване, опазване на околната среда, хигиенизиране на населените места, пестене на енергоресурси и вода, безопасност на движението и мн.др. Финансират се от държавни или обществено-държавни организации, както и от сдружения с идеална цел

Реклама за това, реклама за друго… И не само….

Само си пожелайте реклама и професионалистите на Мега Експрес ще изпълнят всяка Ваша мечта!

Споделете: