Съвременният човек трудно може да си представи свят без реклами.

Първата реклама в света е била разпространявана от уста на уста. Това е основната и все още най-силна форма на рекламиране, откакто хората са започнали да се снабдяват един друг със стоки и услуги.
история на рекламата
Мнозина смятат, че рекламата е възникнала в писмена форма с появата на вестниците през 17 век. Всъщност не е така. Французинът Теофаст Ренадо (официалният физик на Луи XIII) е създал много ранна версия на дъска за обяви на супермаркет – „bureau des addresses et des rencontres”. Парижаните, които са търсили и предлагали работа, или са искали да купуват или продават стоки, са пишели бележки в службата на Île de la Cité. За да имат максимален брой хора достъп до тази информация, Ренадо решил да създаде през 1631г. френският вестник La Gazette.

pechatna-reklama-vestnik-plakat
Личната реклама на човека като потенциален служител или работодател се е родила тогава.

Във втората половина на 17-ти век, печатната реклама в индиректна писмена форма е станала много популярна в Англия. Английските вестници често са публикували представянето на нова книга или текст за откриването на нова театрална пиеса.

Големият пожар в Лондон от 1666г. стимулирал разрастването на този вид реклама. Хората след него използвали рекламните съобщения в печата, за да информират за намерени чужди вещи („lost and found“) или за смяна на адреса си. Първите реклами в печата били по-скоро информативни и доминиращо описателни. В тях не бил използван езикът на убеждаването.

Необходимостта от реклама възниква с появата на стоковото производство. В многовековното развитие на рекламата са се сформирали много начини, форми и средства за въздействие върху купувачите. Рекламата не е плод на модерното време.В Месопотамия търговците на зърно и вино са имали емблеми, в Рим и Египет са давали търговски обявления, написани върху дъски. Голямо развитие рекламата претърпява след появата на книгопечатането. През 1631г. във Франция се появява печатната реклама. Първите печатни рекламни агенции са в Париж, издават се листи за обяви – специални рекламни издания, известни като “Парижки афиши”. У нас първата рекламна листовка се появява през 1827г., а първата рекламна обява е отпечатана в „Цариградски вестник„.
obiavi-razprostranenie
Пресрекламата у нас бележи прогрес през 30-те години. Големи поетеси като Багряна пишат рекламни текстове, Бежков рисува реклами.

istoria-na-reklamataПрез 1932г. агенция Raymond Rubicam наела университетски преподавател на име Джордж Галъп, който станал първият директор маркетинг изследвания в света на рекламата. Галъп разработил много от техниките, които продължават да се използват и днес, за да се открие кои реклами работят и кои не – въпросниците, фокус групите, панелите със слушане, както и пийпълметрията.

Рекламата е един от основните елементи на маркетинга, неделима част от него, заема централно място в комуникационната политика на фирмата, играе активна роля и използва различни средства за въздействие на общественото мнение. Рекламата поддържа жизнения цикъл на всяка стока.

Рекламата може да ни мотивира, но и обратното – тя може да ни демотивира, да ни откаже от дадено действие или покупка, ако не е направена (аргументирана) подходящо, ако не е намерен правилният апел и установен точният таргет.

marketing-reklama-razdavaneНаука или изкуство, или по-скоро и двете, рекламата възпитава естетиката и художествените възприятия на съвременния човек. Именно в това е и голямата отговорност на хората, занимаващи се със създаването на реклами

Рекламата е навлязла дълбоко в нашия живот – тя е един от видовете ежедневни комуникации, ежедневни наши общувания. Добра или лоша тя ни информира, тя ни променя, тя възпитава нашите естетически нагласи. Искаме или не ние се съобразяваме с нейното съществуване. Прогнозите за нейното развитие се търсят в персонифицирането и, в личното обръщение, в индивидуалното таргетиране. Рекламата е и ще продължи да бъде част от средата, в която ние живеем, част от нашите ежедневни възприятия.

От нас зависи да я направим или да изискваме да бъде направена естетически и с вкус.

Споделете: