Пътят на рекламата – кратка история

Съвременният човек трудно може да си представи свят без реклами. Първата реклама в света е била разпространявана от уста на уста. Това е основната и все още най-силна форма на рекламиране, откакто хората са започнали да се снабдяват един друг със стоки и услуги. Мнозина смятат, че рекламата е възникнала в писмена форма с появата [...]