Без категория

Трикове в рекламата

Рекламата е по телевизията, по радиото, във вестниците, в новинарските емисии, във филмите, на улицата, край магистралата и навсякъде около нас. Рекламата е все по-голяма част от света, в който живеем. Рекламата е толкова по-успешна, колкото по-силно влияние оказва върху целевата група, към която е насочена. Във века на глобализацията, във времето, когато всичко можем [...]

0 Comments

Що е то реклама?

Целта на рекламата е да насочи съзнанието в определена посока – покупка, марково наименование, стоково предимство, конкретна полза за потребителя и т.н. Съществуват много дефиниции за същността . Едно от най-разпространените е на Американската асоциация по маркетинг: “Рекламата е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги, заплащана от точно установен [...]

0 Comments