Интересно за Рекламата

Трикове в рекламата

Рекламата е по телевизията, по радиото, във вестниците, в новинарските емисии, във филмите, на улицата, край магистралата и навсякъде около нас. Рекламата е все по-голяма част от света, в който живеем. Рекламата е толкова по-успешна, колкото по-силно влияние оказва върху целевата група, към която е насочена. Във века на глобализацията, във времето, когато всичко можем [...]

0 Comments

Що е то реклама?

Целта на рекламата е да насочи съзнанието в определена посока – покупка, марково наименование, стоково предимство, конкретна полза за потребителя и т.н. Съществуват много дефиниции за същността . Едно от най-разпространените е на Американската асоциация по маркетинг: “Рекламата е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги, заплащана от точно установен [...]

0 Comments

Плакатът – един от най-ефективните начини за реклама!

Плакатът е една от най-разпространените форми на реклама. Високата ефективност се дължи на мащабното му присъствие на места, характеризирани с голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до извънредно голям брой хора от обществото и обхваща масовия потребител. Съотношението разходи/резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя. Разлепването на плакати се [...]

0 Comments

Пътят на рекламата – кратка история

Съвременният човек трудно може да си представи свят без реклами. Първата реклама в света е била разпространявана от уста на уста. Това е основната и все още най-силна форма на рекламиране, откакто хората са започнали да се снабдяват един друг със стоки и услуги. Мнозина смятат, че рекламата е възникнала в писмена форма с появата [...]

0 Comments